Elämä kampuksella

Elämä kampuksella

Espoon monimuotoisin kaupunginosa

Yliopiston pääkampus Espoon Otaniemessä tukee Aalto-yliopiston visiota innovatiivisen yhteiskunnan rakentamisesta. Kaikki yliopiston ydintoiminnot sijoittuvat Otaniemeen vuoteen 2021 mennessä.

Kasvava ja kehittyvä Otaniemi yhdistää yliopiston tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita tekniikan, kauppatieteiden sekä taiteiden ja suunnittelun aloilta. Kampus uudistuu ainutlaatuiseksi yhteistyön keskittymäksi, joka houkuttelee alueelle myös kumppaneita ympäri maailmaa. Avoin ja kokeileva kampus innostaa innovaatioiden luomiseen ja ideoiden jakamiseen.

Alueen sisällä ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee monien Suomen suurimpien yritysten pääkonttoreita sekä lukuisia pienempiä yrityksiä luoden alueelle 10 000 työpaikkaa. Otaniemen kaupunginosan väkiluku on yli kaksi tuhatta asukasta määrän koko ajan kasvaessa asuntotuotannon monipuolistumisen myötä.

Kampuksen käyttäjille

Kampuksen käyttäjille

Aalto-yliopiston kiinteistöissä siivouksesta vastaa Palmia, ja pienkorjauksista ja huolloista sekä pihojen kunnossapidosta vastaa L&T. Mikäli havaitset puutteita, ota yhteyttä huoltoyhtiöön Insidesta löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta. Kiireellisissä tapauksissa, kuten akuutit vesivuodot yms, soita L&T päivystysnumeroon 010 636 2000.

Jokaisella kiinteistöllä on oma ACREn nimeämä kohdepäällikkö, joka vastaa kiinteistön yleisistä asioista ja suuremmista hankkeista. Kohdepäällikön yhteystiedot löytyvät kiinteistöjen auloista aulanäytöiltä tai ilmoitustaululta.

Kierrätämme tehokkaasti kampuksella syntyvän jätteen. Kaikkien kampuksen käyttäjien tulisi omalla toiminnallaan huomioida kestävän kehityksen periaatteet lajittelemalla omat jätteet; jokaisessa kiinteistössä on värikkäästi merkityt lajittelupisteet eri jätejakeille. Biojätteen ACREn kiinteistöissä kerää Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY ja jäte kompostoidaan biojätteen käsittelylaitoksella Espoon Ämmässuolla. Lopputuloksena tästä saadaan viherrakentamisessa käytettävää kompostimultaa tai sähkön ja lämmön tuotantoa.

Myös säästämällä vettä ja energiaa kykenemme kampuksen tuhansien päivittäisten käyttäjien voimin alentamaan ympäristökuormaamme merkittävästi. Tämä vaikuttaa valtion kanssa solmitun Toimitilojen Energiatehokkuussopimuksen (TETS) täytäntöönpanossa, mikä on puolestaan kriittinen osa koko Euroopan Unionin päästövähennysvelvoitteita, Pariisin ilmastosopimuksen hengessä. Teoillamme on merkitystä.

Kartta