Paikallinen energiantuotanto

Paikallinen energiantuotanto

Sähkö

Otaniemessä tuotetaan sähköä paikallisesti pientuulivoimalla sekä aurinkosähköllä. Konetekniikka 4 -rakennuksen katolla on 4 kW:n vaaka-akselinen pientuulivoimala sekä 4,3 kWp:n aurinkosähköjärjestelmä.

Muita aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu Open Innovation House -rakennukseen (18,6 kWp), Aalto Inn -tutkijahotelliin (5,1 kWp), Maarintaloon (103 kWp) ja Sähkö- ja tietoliikennetekniikan rakennukseen (arviolta 4 kWp). Lisäksi alueella on käytössä joitain pienempiä aurinkosähköjärjestelmiä ja ainakin yksi pystyakselinen pientuulivoimala tutkimuskäytössä.

Lämpö

Aalto Inn -tutkijahotellissa on käytössä järjestelmä, jossa maalämmöllä tuotetaan lämmöntarpeesta n. ¾ ja loppu lämpö saadaan kaukolämpöverkosta. Myös Saha-rakennuksessa on käytössä maalämpöjärjestelmä. Maalämmöllä tuotetun lämpöenergian määrä on näissä kahdessa kohteessa vuosittain luokkaa 100–200 MWh.

Aurinkolämpöä tuotetaan alueella Konetekniikka 4 -rakennuksessa sekä Aalto Inn -tutkijahotellissa ja Sähkö- ja tietoliikennetekniikan rakennuksessa yhteensä 20 000–25 000 kWh vuodessa.