Koulu palveluna

Koulu palveluna

Aalto-yliopiston Otaniemen kampus sai syksyllä 2016 uusia toimijoita, kun espoolaisen Haukilahden lukion 350 oppilasta aloitti opintonsa kampuksella. Lukio toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa yliopiston opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa. Uudenlainen kouluratkaisu sai alkunsa opetuksen palveluarkkitehtuuriin liittyvästä tutkimus- ja kehityshankkeesta, jota johti Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen professori Jarmo Suominen, ja jalostui monialaisilla kursseilla Espoossa, Lontoossa ja Shanghaissa. Espoon kaupunki innostui väistökouluja kehittävästä konseptista ja päätti kokeilla toimintaa.

Vararehtori Antti Ahlava on vastannut yhteistyöprojektista Aalto-yliopiston osalta. ”Koulu palveluna on uusi edistyksellinen idea, jossa koulu nähdään oppimista tukevana alustana. Tässä koulun toiminta ja fyysinen rakenne ovat erillään. Toiminnan jakautuminen kaupunginosaan tukee pedagogisia tavoitteita sosiaalisesta ja teemapohjaisesta oppimisesta ja lukio tulee luontevaksi osaksi yliopiston kampusta ja sen kulttuuria”, Ahlava kuvaa. ”Konseptia suunniteltiin osallistavalla menetelmällä: mukana on ollut niin tulevia käyttäjiä kuin Aallon opiskelijoita ja asiantuntijoita. Projektiin osallistui myös lontoolainen Royal College of Arts ja sen palvelumuotoilijat”, Ahlava jatkaa.

Kokeilun tarkoituksena on myös testata joustavia ja kustannustehokkaita toimintamalleja, jotka myöhemmin voidaan laajentaa ja skaalata koskemaan muitakin oppilaitoksia ja sivistystoimen palveluita.  Saatavia kokemuksia ja ideoita voidaan hyödyntää mm. tilanteissa, joissa oppilaitoksen pitää siirtyä väliaikaisesti pois normaaleista tiloistaan.

Aluksi Otaniemessä opiskelee 350 Haukilahden lukion opiskelijaa. Lukion opetus järjestetään Otaniemessä siihen asti, että lukion Haukilahden tilojen peruskorjaus ja laajennus valmistuvat. Ne on kaupungin investointiohjelmassa sijoitettu vuosille 2018-2020.  Myöhemmin opiskelijoiden määrä Otaniemen tiloissa voi kasvaa 700:aan.

Kokeilu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Aalto-yliopiston ja muiden eri tahojen kanssa. Yhteistyökumppaneille on suunnitteilla oman kehittäjäyhteisön perustaminen.