Suunnittelutyökalu

Suunnittelutyökalu

The Open Energy Site ae5 -suunnittelutyökalu on väline palveluntuottajien ja koko yhteisön avoimeen innovointiin avointa energiatietoa hyödyntäen sekä uusien palvelujen ja ratkaisujen kehittämiseksi.

The Open Energy Site ae5 -suunnittelutyökalun avulla Otaniemen kampusalueelle luodaan suuntaviivat kokonaisvaltaisen alueellisen energiajärjestelmän rakentamiselle. Kokonaisvaltaisessa järjestelmässä energian tuotanto, siirto, jakelu, varastointi ja kulutus tukevat älykkäästi toisiaan. Työkalun avulla voidaan arvioida vaihtoehtoisia paikallisia energiaratkaisuja sekä taloudellisten että toiminnallisten edellytysten perusteella. Lopputuloksena Aalto CRE tavoittelee ratkaisua, joka sisältää tehokkaimman teknologiayhdistelmän energianlähteistä ja energian tuottamisesta, siirron ja jakelun kautta aina mahdollisen ”jäte-energian” hyödyntämiseen sekä varastointiin.

Työkalua kehitetään vaiheittain osana Energiaomavarainen Otaniemi 2030 -projektia.

Työkalun esittelyvideo